top of page
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fhsystem.pl, prowadzony jest przez firmę FH „System” z siedzibą w miejscowości Zabartowo na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 01.12.1996 r. roku nr 1221 dokonanego przez Burmistrza Więcborka.

 

 

Dane Sprzedawcy:

FH „SYSTEM” Kazimierz Kozłowski

Zabartowo 21, 89-410 Więcbork

tel./fax (+48) 52 389 92 96

NIP 558-119-93-41

Regon 091418409

 

 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.fhsystem.pl , telefonicznie lub e-mailem.

 2. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.

 3. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 52 389 92 96 lub e-mailem pod adresem kk@fhsystem.plSklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 5. Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. „Odbiór osobisty” i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego.

 6. Zamówienia płatne przy odbiorze.Kupujący składający zamówienie płatne przy odbiorze w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie w specjalny link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania pokrywa kupujący. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5 zł. W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

  W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej, przez Kupujacego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami przechowywania w/w rzeczy.

  Podstawa prawna: ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego)

 7. Zwrot bez podania przyczyny.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient, ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w naszym sklepie.

  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz wypełnionym formularzem zwrotu.

  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.

 8. Reklamacje.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Zabartowo 21, 89-410 Więcbork.

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

  Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

bottom of page